Mart Bakker

Aangenaam! Mijn naam is Mart Bakker.

Regelmatig hoor ik van ondernemers dat ze te weinig toekomen aan wat ze het liefst doen, daar waar ze ondernemer voor zijn geworden, wat hun passie is. Ze worden opgeslokt door allerlei personele, organisatorische en financiële rompslomp. Met alle gevolgen van dien. Op zo’n moment is de behoefte aan ‘een klankbord’ groot.

Met meer dan 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven heb ik veel ondernemers ‘een luisterend oor’ mogen bieden. Vanuit het opgebouwde vertrouwen heb ik vervolgens mijn financiële en organisatorische expertise kunnen aanwenden om samen de onderneming weer op koers te krijgen. Het geeft iedere keer veel voldoening te mogen ervaren dat de onderneming én de ondernemer weer groeien.

Mijn kennis en kunde heb ik verworven door 20 jaar in het bankwezen en vervolgens alweer 16 jaar als zelfstandig financieel en organisatie adviseur in diverse branches. Hierbij maak ik regelmatig gebruik van expertise uit mijn netwerk.

In mijn werk ga ik uit van wederzijds vertrouwen. Eerlijkheid en transparantie zijn de basis van mijn handelen. Naast het denkwerk geeft het mij veel voldoening om ook gewoon lekker uitvoerend bezig te zijn. Hiermee blijft denken en doen in balans.

Bent u een ondernemer op zo’n kruispunt?  Bel me voor een kennismakingsgesprek.

Via 2eBedrijf werkzaam (geweest) voor o.a.

Platform Techniek Noordwest-Veluwe (administratie, boekhouding en advies)
De Techniek Academie (bedrijfsscan en advies)
Stichting Podia Harderwijk (boekhouding en advies)

Maatschappelijk betrokken

Ik ben curator van een gehandicapte nicht. Zij woont in een wooninitiatief waar ik penningmeester van ben. Daarnaast ben ik voorzitter van het Diaconaal Platform Ermelo. Negen Ermelose geloofsgenootschappen maken hier deel van uit. Tenslotte ben ik voorzitter van De Beurs Ermelo. Dit is de kledingbank in Ermelo.

Contact

E-mail: Mart Bakker