Wilma Müller

Aangenaam!afbeelding-Wilma-Muller-216x300

Mijn naam is Wilma Müller en ik ben sinds 2013 eigenaar van ROI Consultancy.

Mijn ervaring

Als professional herken je mij als iemand die beschikt over een goed analyserend en oplossend vermogen. Ik ben daarbij in staat om mensen en organisaties te verbinden. Het op een creatieve wijze in beweging krijgen van mensen, organisaties en processen, waarbij een win-win situatie voorop staat, is mijn kernkwaliteit. Van Investment naar Return on Investment!

Mijn kernspecialisme is het begeleiden van organisaties in het Sociaal Ondernemen. Mijn overtuiging èn ervaring is dat elk bedrijf sociaal kan ondernemen. Voorafgaand hieraan dient er een win-win situatie gecreëerd te worden; succes is niet alleen een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook van economische winstgevendheid.

Eens heeft iemand tegen mij gezegd: “Een echte ontdekking begint niet met ‘Eureka!’, maar met ‘Dat is raar!’…” Zo is ook ROI Consultancy geboren. Vanuit mijn ervaring die ik de afgelopen jaren op heb gedaan en mijn aangeboren overtuiging dat ieder mens zowel maatschappelijke als economische waarde heeft, viel het mij steeds meer op dat veel organisaties dit niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen. Sterker nog, dat veel organisaties moeite hebben met een duurzame invulling van sociaal ondernemen. Dit, terwijl wet- en regelgeving steeds meer sturen op de ‘people kant’ van ondernemen. Te denken valt aan; de Participatiewet, de (dreigende) Quotumwet, Social Return, Participatieladder Socialer Ondernemen, enzovoort. Sociaal ondernemen wordt nu nog vaak als een last gezien. In de praktijk blijkt het vaak een kans te zijn. Van ‘last naar kans’; dit is een prachtig proces om te mogen begeleiden. Typerend voor mijn werkwijze is: Snel tot de kern komen, efficiënt en effectief, transparant, kansen zien en benutten, verbinden, communicatie, kwaliteit en lean/optimalisatie.

Persoonlijk

Ik ben getrouwd en moeder van twee prachtige kinderen, een meisje en een jongen. Ons gezin is onze basis en onze eerste prioriteit. Een juiste balans tussen werk en gezin zorgt ervoor dat wij op beide fronten goed in het vel zitten en daar waar wij kunnen ons willen inzetten voor maatschappelijke vragen die op ons pad komen. Verder houden wij enorm van het buitenleven, lekker koken en samenzijn met familie en vrienden.

Contact

E-mail: Wilma Müller